Servicii

Serviciile oferite de PROF TRAD

Traducere şi retroversiune în/din 30 de limbi: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Greacă, Maghiară, Spaniolă, Olandeză, Sârbă, Norvegiană, Portugheză, Ucraineană, Japoneză, Chineză, Slovacă, Ebraică, Arabă, Suedeză, Cehă, Turcă, Bulgară, Poloneză, Finlandeză, Daneză, Croată, Latină, Albaneză, Macedoneană, Flamandă, Rusă:

din limbă străină în limba română;

din limba română în limba străină;

dintr-o limbă străină în altă limbă străină;

Legalizare notarialā la cererea clientului

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, firma noastră asigură legalizarea notarială a tuturor documentelor traduse în cadrul firmei noastre, fără a percepe pentru acest serviciu nici un comision.

Interpretariat:

Vă punem la dispoziţie traducători autorizaţi profesionişti pentru a vă înlesni comunicarea cu partenerii de afaceri în cadrul conferinţelor, întâlnirilor de afaceri, licitaţiilor etc. Profesioniştii noştri vă pot oferi servicii de interpretariat simultan sau consecutiv.

Prin interpretariat simultan (whispering), interpretul traduce simultan cu vorbitorul, dublându-l pe acesta din urmă în comunicare. Interpretariatul consecutiv se efectuează pentru grupuri restrânse de persoane, interpretul fiind un intermediar în cadrul discuţiei.

Traduceri specializate:

traduceri juridice: legislaţie europeană, texte juridice, norme europene, declaraţii, procuri, contracte de vânzare – cumpărare, hotărâri AGA, contracte comerciale, acte emise de Registrul Comerţului, Legi, Ordonanţe, Circulare, Directive, Acte Constitutive, Certificate

traduceri tehnice (domeniul energetic, electric, construcţii, industria petrolieră, industria automobilă, etc.): caiete de sarcini, manuale de utilizare, procese-verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice; manuale, contracte, certificate deconformitate (ISO, TÜV, CEE,DNI), rapoarte, certificate de garanţie

traduceri IT (programe software, manuale de utilizare, site-uri etc.)

traduceri medicale şi farmaceutice: prezentări de produse farmaceutice şi medicale, industrie farmaceutică şi medicală, prospecte de medicamente, rapoarte şi cărţi de specialitate, adeverinţe medicale, diagnostice, fise de vaccinare, avize, reţete

traduceri economice (contabile, bancare, financiare, comerciale: bilanţuri, contracte societăţi, rapoarte, situaţii contabile, certificate, etc.)

traduceri documente personale: certificate de naştere, certificate de căsătorie, caziere judiciare, certificate de moştenitori, cărţi de muncă, permise, sentinţe judecătoreşti;

traduceri diplome şi atestate: diplome de studii, foi matricole, adeverinţe,

SERVICII CONEXE

Verificare traduceri

Pentru a asigura corectitudinea şi uniformitatea traducerilor, acestea vor fi verificate ulterior de un traducător autorizat, specializat în domeniul din care face parte documentul. ( de exemplu traducerile din domeniu medical – verificarea se va efectua de către un medic traducător autorizat)

Aşezare în paginā

Ne angajăm să respectăm cu stricteţe formatul şi aşezarea în pagină a documentului după care se efectuează traducerea

Colaţionare – servicii de verificare şi corectură (proofreading)

În cazul în care doriţi verificarea şi corectarea unor documente deja traduse, vă oferim acest serviciu la jumătatea tarifului practicat pentru efectuarea traducerilor.

În cazul în care traducerea conţine foarte multe erori, ceea ce ar implica modificări majore în texte, se va recomanda clientului efectuarea unei noi traduceri de către traducătorii noştri autorizaţi.

Apostilare sau supralegalizare

Apostila de la Haga (indiferent de tara in care se aplica, toate aceste ştampile au următoarea denumire: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Pentru recunoaşterea internaţionala, documentele de stare civila, respectiv certificatele de naştere şi căsătorie, după ce li se aplică apostila de către Instituţia Prefectului, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care se legalizează de către un notar public, iar în final traducerea legalizata se supralegalizează cu apostila de către Tribunalul competent.

Scanare

La cerere, firma noastră oferă totodată servicii de scanare şi de inserare a imaginilor în text, pentru acesta percepându-se o taxă suplimentară faţă de preţul traducerii.

Imprimare

Serviciul de imprimare este inclus în preţul traducerii atât în cazul traducerilor legalizate şi autorizate cât şi în cazul celorlalte traduceri pentru care clientul solicită predarea pe suport hârtie

Curierat

Serviciul de curierat este gratuit pe raza municipiului Bucureşti pentru firmele cu care încheiem contracte de prestări servicii şi pentru persoanele juridice a căror comandă este de minimum 10 pagini.